Hathor Healing Voice

Wanneer je je zelf ontmoet, vernieuwd en bekrachtigd in (jouw) klanken, dan laat je de Magie van het Leven toe.

Onze eerste zintuig in de baarmoeder is het gehoor

De eerste niet vormloze massa was geluid.

De meest helende klanken zijn die van de stem.

 

Iedere bot in ons lichaam, ieder orgaan, iedere chakra heeft zijn eigen resonantie. 

 Ziekte ontstaat bij disbalans van het orgaan, het systeem, waarbij het terugbrengen van de eigen frequentie heling brengt.

 

 

 

Tijdens de Hathor Healing Voice Retreate 2022 in Egypte.

Het vergeten goud is de stem. Jouw stem. Ongekend krachtig en helend.

Er gebeurt iets wanneer je, vanuit een open lichaam en hart, intuïtief gaat klanken.
Of beter gezegd; tonen.
 
Klanken waarvan je nog niet weet hoe ze gaan klinken en vanwaar ze vandaan gaan komen vullen jouw lichaam en de ruimte.
Het gaat hierbij NIET om mooi of goed zingen. 
Of überhaupt een liedje zingen.
 

De Healing Voice is een oeroud ritueel om (zelf)heling te vergroten. 

Zo hadden de hathoren (de Egyptische tempelpriesteressen) rituelen waarbij stem ingezet werd bij geboorte, verlies, de dood en het mummificeren, waarbij lichaam en geest samengebracht werd (of losgelaten).

 
 
Het werken met de Healing Voice brengt tig mogelijkheden en vorm met zich mee.
 
Zo kun je het inzetten voor jezelf en je eigen gezondheid, helderheid en levensgeluk.
Ook kun je met jouw klanken heling brengen in een groep of andere individu.
  
 
 
 

Want anderen hebben ervaren

Alle spanning was zo verdwenen

𝘋𝘦 𝘸𝘰𝘳𝘬𝘴𝘩𝘰𝘱, 𝘴𝘢𝘮𝘦𝘯 𝘬𝘭𝘢𝘯𝘬𝘦𝘯 𝘮𝘢𝘬𝘦𝘯, 𝘭𝘢𝘵𝘦𝘯 𝘮𝘪𝘫 𝘯𝘰𝘨 𝘮𝘦𝘦𝘳 𝘷𝘦𝘳𝘣𝘪𝘯𝘥𝘦𝘯 𝘮𝘦𝘵 𝘮𝘦𝘻𝘦𝘭𝘧 𝘦𝘯 𝘥𝘢𝘢𝘳𝘥𝘰𝘰𝘳 𝘥𝘶𝘴 𝘮𝘦𝘦𝘳 𝘪𝘯 𝘷𝘦𝘳𝘣𝘪𝘯𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘮𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳. 𝘐𝘬 𝘷𝘰𝘦𝘭 𝘦𝘦𝘯 𝘴𝘰𝘰𝘳𝘵 𝘪𝘯𝘯𝘦𝘳𝘭𝘪𝘫𝘬𝘦 𝘳𝘶𝘴𝘵, 𝘥𝘪𝘤𝘩𝘵𝘣𝘪𝘫 𝘮𝘦𝘻𝘦𝘭𝘧 𝘦𝘯 𝘵𝘦𝘨𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬𝘦𝘳𝘵𝘪𝘫𝘥 𝘦𝘦𝘯 𝘴𝘰𝘰𝘳𝘵 𝘰𝘦𝘳𝘬𝘳𝘢𝘤𝘩𝘵 𝘥𝘪𝘦 𝘯𝘢𝘢𝘳 𝘣𝘰𝘷𝘦𝘯 𝘬𝘰𝘮𝘵 𝘸𝘢𝘢𝘳𝘥𝘰𝘰𝘳 𝘪𝘬 𝘮𝘦 𝘨𝘳𝘰𝘰𝘵 𝘷𝘰𝘦𝘭 𝘪𝘯 𝘯𝘦𝘥𝘦𝘳𝘪𝘨𝘩𝘦𝘪𝘥. 𝘌𝘪𝘨𝘦𝘯𝘭𝘪𝘫𝘬 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘦𝘳 𝘨𝘦𝘦𝘯 𝘸𝘰𝘰𝘳𝘥𝘦𝘯 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘰𝘮 𝘩𝘦𝘵 𝘦𝘤𝘩𝘵 𝘨𝘰𝘦𝘥 𝘵𝘦 𝘣𝘦𝘴𝘤𝘩𝘳𝘪𝘫𝘷𝘦𝘯 𝘮𝘢𝘢𝘳 𝘸𝘢𝘵 𝘪𝘬 𝘸𝘦𝘭 𝘸𝘦𝘦𝘵 𝘪𝘴 𝘥𝘢𝘵 𝘪𝘬 𝘪𝘦𝘥𝘦𝘳𝘦𝘦𝘯 𝘥𝘦𝘻𝘦 𝘦𝘳𝘷𝘢𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘦𝘵 𝘔𝘢𝘳𝘭𝘦𝘦𝘯 𝘨𝘶𝘯. 𝘋𝘢𝘯𝘬𝘫𝘦𝘸𝘦𝘭 𝘥𝘢𝘵 𝘫𝘪𝘫 𝘦𝘳 𝘣𝘦𝘯𝘵 𝘔𝘢𝘳𝘭𝘦𝘦𝘯. 𝘑𝘦 𝘩𝘦𝘣𝘵 𝘻𝘰𝘷𝘦𝘦𝘭 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘵𝘦 𝘣𝘳𝘦𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘪𝘯 𝘥𝘦 𝘸𝘦𝘳𝘦𝘭𝘥 𝘦𝘯 𝘬𝘶𝘯𝘵 𝘮𝘦𝘯𝘴𝘦𝘯 𝘭𝘦𝘳𝘦𝘯 𝘩𝘶𝘯 𝘴𝘵𝘦𝘮 𝘸𝘦𝘦𝘳 𝘵𝘦 𝘷𝘪𝘯𝘥𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘰𝘧 𝘵𝘦 𝘨𝘦𝘣𝘳𝘶𝘪𝘬𝘦𝘯, 𝘸𝘰𝘸!

Glancy
Deelneemster Workshop

Warm bad van Liefde

𝘞𝘢𝘵 𝘣𝘦𝘯 𝘪𝘬 𝘥𝘢𝘯𝘬𝘣𝘢𝘢𝘳 𝘥𝘢𝘵 𝘪𝘬 𝘣𝘪𝘫 𝘔𝘢𝘳𝘭𝘦𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘩𝘦𝘢𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘷𝘰𝘪𝘤𝘦 𝘩𝘦𝘣 𝘮𝘰𝘨𝘦𝘯 𝘦𝘳𝘷𝘢𝘳𝘦𝘯. 𝘈𝘭𝘴 𝘫𝘦 𝘢𝘢𝘯𝘬𝘰𝘮𝘵 𝘷𝘰𝘦𝘭 𝘫𝘦 𝘮𝘦𝘵𝘦𝘦𝘯 𝘦𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘦𝘭 𝘸𝘢𝘳𝘮 𝘸𝘦𝘭𝘬𝘰𝘮 “𝘧𝘪𝘫𝘯 𝘥𝘢𝘵 𝘫𝘪𝘫 𝘦𝘳 𝘣𝘦𝘯𝘵”. 𝘏𝘦𝘵 𝘷𝘰𝘦𝘭𝘵 𝘷𝘦𝘪𝘭𝘪𝘨 𝘦𝘯 𝘱𝘳𝘦𝘵𝘵𝘪𝘨 𝘰𝘮 𝘩𝘪𝘦𝘳 𝘵𝘦 𝘭𝘢𝘯𝘥𝘦𝘯. 𝘋𝘰𝘰𝘳 𝘩𝘦𝘵 𝘮𝘢𝘬𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘬𝘭𝘢𝘯𝘬𝘦𝘯 𝘨𝘦𝘣𝘦𝘶𝘳𝘵 𝘦𝘳 𝘪𝘦𝘵𝘴 𝘩𝘦𝘦𝘭 𝘣𝘪𝘫𝘻𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘴, 𝘦𝘳 𝘰𝘱𝘦𝘯𝘵 𝘪𝘦𝘵𝘴 𝘸𝘢𝘢𝘳𝘥𝘰𝘰𝘳 𝘪𝘬 𝘪𝘯 𝘷𝘦𝘳𝘣𝘪𝘯𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘬𝘸𝘢𝘮 𝘮𝘦𝘵 𝘮𝘪𝘫𝘻𝘦𝘭𝘧, 𝘥𝘦 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘪𝘯 𝘮𝘪𝘫 𝘦𝘯 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘴 𝘰𝘮 𝘮𝘪𝘫 𝘩𝘦𝘦𝘯. 𝘏𝘦𝘵 𝘴𝘢𝘮𝘦𝘯 𝘬𝘭𝘢𝘯𝘬𝘦𝘯 𝘮𝘢𝘬𝘦𝘯 𝘻𝘰𝘳𝘨𝘵 𝘥𝘢𝘵 𝘫𝘦 𝘪𝘯 𝘦𝘦𝘯 𝘣𝘢𝘥 𝘷𝘢𝘯 𝘭𝘪𝘦𝘧𝘥𝘦 𝘵𝘦𝘳𝘦𝘤𝘩𝘵 𝘬𝘰𝘮𝘵, 𝘸𝘢𝘢𝘳 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘴 𝘰𝘬é 𝘪𝘴. 𝘡𝘰 𝘣𝘪𝘫𝘻𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘧𝘪𝘫𝘯, 𝘥𝘢𝘢𝘳 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘨𝘦𝘦𝘯 𝘸𝘰𝘰𝘳𝘥𝘦𝘯 𝘷𝘰𝘰𝘳. 𝘐𝘬 𝘩𝘰𝘰𝘱 𝘥𝘢𝘵 𝘪𝘦𝘥𝘦𝘳𝘦𝘦𝘯 𝘥𝘪𝘵 𝘦𝘦𝘯 𝘬𝘦𝘦𝘳 𝘨𝘢𝘢𝘵 𝘦𝘳𝘷𝘢𝘳𝘦𝘯. 𝘞𝘰𝘸 𝘸𝘢𝘵 𝘦𝘦𝘯 𝘨𝘳𝘰𝘰𝘵𝘴 𝘤𝘢𝘥𝘦𝘢𝘶 𝘪𝘴 𝘥𝘪𝘵. 𝘋𝘢𝘯𝘬 𝘫𝘦 𝘸𝘦𝘭 𝘭𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘔𝘢𝘳𝘭𝘦𝘦𝘯 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘥𝘦𝘻𝘦 𝘱𝘳𝘢𝘤𝘩𝘵𝘪𝘨𝘦 𝘦𝘳𝘷𝘢𝘳𝘪𝘯𝘨. .

Ingrid
Deelneemster Workshop

Mijn darmen waren eindelijk rustig

𝘋𝘦 𝘵𝘸𝘦𝘦𝘥𝘦 𝘬𝘦𝘦𝘳 𝘥𝘢𝘵 𝘪𝘬 𝘣𝘪𝘫 𝘔𝘢𝘳𝘭𝘦𝘦𝘯 𝘢𝘢𝘯𝘬𝘭𝘰𝘱𝘵𝘦, 𝘸𝘢𝘴 𝘮𝘦𝘵 𝘦𝘦𝘯 𝘷𝘳𝘢𝘢𝘨 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘮’𝘯 𝘥𝘢𝘳𝘮𝘦𝘯. 𝘔𝘪𝘫𝘯 𝘥𝘢𝘳𝘮𝘦𝘯 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘢𝘭 𝘫𝘢𝘳𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘴𝘭𝘢𝘨, 𝘥𝘦 𝘦𝘯𝘦 𝘬𝘦𝘦𝘳 𝘩𝘦𝘧𝘵𝘪𝘨𝘦𝘳 𝘥𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘬𝘦𝘦𝘳. 𝘕𝘶 𝘸𝘢𝘳𝘦𝘯 𝘻𝘦 𝘢𝘭 𝘦𝘦𝘯 𝘸𝘦𝘦𝘬 𝘩𝘦𝘦𝘭 𝘦𝘳𝘨 𝘷𝘦𝘳𝘷𝘦𝘭𝘦𝘯𝘥 𝘢𝘢𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘥𝘰𝘦𝘯. 𝘔𝘦𝘵 𝘣𝘶𝘪𝘬𝘱𝘪𝘫𝘯 𝘦𝘯 𝘦𝘦𝘯 𝘻𝘸𝘢𝘢𝘳 𝘰𝘱𝘨𝘦𝘻𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘣𝘶𝘪𝘬 𝘮𝘰𝘤𝘩𝘵 𝘪𝘬 𝘸𝘦𝘦𝘳 𝘱𝘭𝘢𝘢𝘵𝘴𝘯𝘦𝘮𝘦𝘯 𝘰𝘱 𝘥𝘦 𝘵𝘢𝘧𝘦𝘭 𝘣𝘪𝘫 𝘔𝘢𝘳𝘭𝘦𝘦𝘯. 𝘡𝘦 𝘣𝘦𝘨𝘰𝘯 𝘵𝘦 𝘬𝘭𝘢𝘯𝘬𝘦𝘯 𝘵𝘦𝘨𝘦𝘯 𝘮𝘪𝘫𝘯 𝘣𝘶𝘪𝘬. 𝘋𝘦 𝘱𝘪𝘫𝘯 𝘷𝘦𝘳𝘥𝘸𝘦𝘦𝘯 𝘵𝘦𝘳𝘸𝘪𝘫𝘭 𝘻𝘦 𝘢𝘢𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘬𝘭𝘢𝘯𝘬𝘦𝘯 𝘸𝘢𝘴. 𝘏𝘦𝘵 𝘸𝘢𝘴 𝘻𝘰’𝘯 𝘧𝘪𝘫𝘯 𝘨𝘦𝘷𝘰𝘦𝘭, 𝘮𝘪𝘫𝘯 𝘩𝘦𝘭𝘦 𝘣𝘶𝘪𝘬 𝘥𝘪𝘦 𝘻𝘰 𝘨𝘦𝘴𝘱𝘢𝘯𝘯𝘦𝘯 𝘸𝘢𝘴, 𝘰𝘯𝘵𝘴𝘱𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘮𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘮𝘪𝘯𝘶𝘶𝘵 𝘦𝘯 𝘷𝘰𝘦𝘭𝘥𝘦 𝘯𝘢 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘴𝘴𝘪𝘦 𝘸𝘦𝘦𝘳 𝘳𝘶𝘴𝘵𝘪𝘨 𝘢𝘢𝘯. 𝘕𝘢 𝘩𝘦𝘵 𝘬𝘭𝘢𝘯𝘬𝘦𝘯 𝘣𝘦𝘨𝘰𝘯𝘯𝘦𝘯 𝘮𝘪𝘫𝘯 𝘥𝘢𝘳𝘮𝘦𝘯 𝘵𝘦 𝘳𝘰𝘮𝘮𝘦𝘭𝘦𝘯, 𝘢𝘭𝘴𝘰𝘧 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘴 𝘸𝘦𝘦𝘳 𝘪𝘯 𝘣𝘦𝘸𝘦𝘨𝘪𝘯𝘨 𝘸𝘢𝘴 𝘨𝘦𝘻𝘦𝘵. 𝘝𝘰𝘰𝘳 𝘮𝘪𝘫𝘯 𝘨𝘦𝘷𝘰𝘦𝘭 𝘭𝘦𝘦𝘬 𝘩𝘦𝘵 𝘰𝘱 𝘴𝘱𝘪𝘯𝘯𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘦𝘦𝘯 𝘬𝘢𝘵. 𝘋𝘦 𝘥𝘢𝘳𝘮𝘦𝘯 𝘸𝘢𝘳𝘦𝘯 𝘣𝘭𝘪𝘫 𝘦𝘯 𝘰𝘱𝘨𝘦𝘭𝘶𝘤𝘩𝘵 𝘥𝘢𝘵 𝘻𝘦 𝘦𝘦𝘯𝘴 𝘰𝘱 𝘦𝘦𝘯 𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘦𝘳 𝘸𝘦𝘳𝘥𝘦𝘯 𝘢𝘢𝘯𝘨𝘦𝘻𝘦𝘵 𝘪𝘯 𝘱𝘭𝘢𝘢𝘵𝘴 𝘷𝘢𝘯 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘴𝘴 𝘦𝘯 𝘯𝘦𝘨𝘢𝘵𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘨𝘦𝘥𝘢𝘤𝘩𝘵𝘦𝘯. 𝘛𝘰𝘦𝘯 𝘪𝘬 𝘵𝘩𝘶𝘪𝘴 𝘬𝘸𝘢𝘮 𝘩𝘦𝘣 𝘪𝘬 𝘨𝘦𝘴𝘭𝘢𝘱𝘦𝘯 𝘢𝘭𝘴 𝘦𝘦𝘯 𝘳𝘰𝘰𝘴𝘫𝘦 𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘷𝘰𝘭𝘨𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘮𝘰𝘳𝘨𝘦𝘯 𝘩𝘢𝘥 𝘪𝘬 𝘦𝘦𝘯 𝘯𝘰𝘳𝘮𝘢𝘭𝘦 𝘴𝘵𝘰𝘦𝘭𝘨𝘢𝘯𝘨. 𝘐𝘦𝘵𝘴 𝘸𝘢𝘵 𝘪𝘬 𝘪𝘯 𝘸𝘦𝘬𝘦𝘯 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘨𝘦𝘩𝘢𝘥 𝘩𝘦𝘣.

Ingrid
Deelneemster Workshop

AANBOD

WORKSHOPS

Regelmatig organiseer ik workshops waarin je je eigen Healing Voice gaat ontdekken en ervaren.

 

Geplande workshop:

 

Zondagochtend 28 januari Breda

1:1 SESSIES

Ervaar je fysieke of emotionele pijnen of ongemakken? Of ervaar je op zielsniveau pijn en/of ga je door een belangrijke fase in je leven?

 Tijdens een 1:1 Healing Voice sessie lig je op de behandeltafel en nodig iik, door gericht en intuïtief mijn Healing Voice in te zetten,  je lichaam, geest en ziel uit om zich te kalibreren. Daardoor wordt je zelfgenezend vermogen aangesproken en ontstaat er weer nieuwe ruimte in je Wezen.

Neem contact op voor het maken van een afspraak.

OP LOCATIE

Bij (aankomende of pas) geboorte, overlijden, rouw, afscheid, huwelijk kan de Healing Voice een onzettende mooie ondersteuning zijn in deze enorme veranderingen.

Maar ook in groepen kan het samen klanken prachtig zijn om op een dieper niveau verbinding te ervaren en te vergroten!

Een ervaring om nooit te vergeten.
Neem contact op voor meer informatie.